Titus Brandsma College

Reigerstraat 25 6883 ER Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op onze school volg je onderwijs op mavoplus/havo-niveau. Je begint met een tweejarige brugperiode mavo/havo. Daarin kijken we of je in de derde klas naar de mavo Business, mavo Design & Products, mavo 6-jarige havo of naar de havo kan. Als je naar de mavo gaat, stroom je door naar de derde en vierde klas op onze eigen school. Ga je naar de havo, dan volg je klas 3 op het Titus. Dat geldt ook voor klas 4 en 5 als je kiest voor het profiel Cultuur & Maatschappij of Economie & Maatschappij. Voor Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek kun je naar het Thomas a Kempis (TAK).


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Schoolplan 2020-2024 van het Arentheem College beschrijven we de doelen die we onszelf stellen voor de komende periode en geven we aan hoe we deze willen bereiken.  Het schoolplan dient als stimulans om integraal kwaliteitsbeleid te voeren en vormt de basis voor de dialoog binnen onze school en met onze omgeving over dit beleid. Kaderstellend voor ons schoolplan zijn het Strategisch Perspectief van de Stichting COG, waar het Arentheem College deel van uit maakt, en het Sectorakkoord VO, waarin de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de VO-Raad afspraken hebben gemaakt voor de sector.

Titus Brandsma hanteert het Schoolplan 2020-2024 als kader voor de eigen ontwikkeling. Deze kaders worden uitgewerkt in een jaarlijks actieplan, waarin we onze eigen accenten leggen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Titus Brandsma staat bekend om de goede begeleiding die we bieden. Door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort, wordt er veel gesignaleerd en doen we ook iets met die signalen.

In het ondersteuningsprofiel staat beschreven dat we de basiszorg, zoals die is afgesproken in de regio Arnhem, bieden. Tevens staat beschreven waar de grenzen liggen van de ondersteuning die we kunnen bieden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven