Titus Brandsma College

Reigerstraat 25 6883 ER Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op onze school volg je onderwijs op mavo/havo-niveau. Je begint met een tweejarige brugperiode mavo/havo. We geven je de kans te groeien. 

Daarin kijken we of je in het derde leerjaar naar de mavo of naar de havo kan.

Ga je naar de mavo, dan kies je voor een van de profielen zorg&welzijn, techniek, economie of groen.

Ga je naar de havo, dan kun je bij ons op school de profielen cultuur & maatschappij of economie & maatschappij kiezen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Schoolplan 2020-2024 van het Arentheem College beschrijven we de doelen die we onszelf stellen voor de komende periode en geven we aan hoe we deze willen bereiken.  Het schoolplan dient als stimulans om integraal kwaliteitsbeleid te voeren en vormt de basis voor de dialoog binnen onze school en met onze omgeving over dit beleid. Kaderstellend voor ons schoolplan zijn het Strategisch Perspectief van de Stichting COG, waar het Arentheem College deel van uit maakt, en het Sectorakkoord VO, waarin de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de VO-Raad afspraken hebben gemaakt voor de sector.

Titus Brandsma hanteert het Schoolplan 2020-2024 als kader voor de eigen ontwikkeling. Deze kaders worden uitgewerkt in een jaarlijks actieplan, waarin we onze eigen accenten leggen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Titus Brandsma College staat bekend om de goede begeleiding die we bieden. Door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort, wordt er veel gesignaleerd en doen we ook iets met die signalen.

In het ondersteuningsprofiel staat beschreven dat we de basiszorg, zoals die is afgesproken in de regio Arnhem, bieden. Tevens staat beschreven waar de grenzen liggen van de ondersteuning die we kunnen bieden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven