Wereldklas

Gruttostraat 10 6883 CN Velp (Gelderland)

Schoolfoto van Wereldklas

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan legt  onze school o.a. verantwoording af aan de Inspectie over het schoolbeleid. Het schoolplan dient als stimulans om integraal kwaliteitsbeleid te voeren en vormt de basis voor de dialoog binnen onze school en met onze omgeving over dit beleid. Daarnaast is er een kernplan opgesteld. Dit kernplan bevat de speerpunten in het beleid van de algemene directie voor een schooljaar. Deze speerpunten zijn afgeleid uit het schoolplan.
 
Middachten hanteert het schoolplan en de speerpunten uit het kernplan als kader voor de eigen ontwikkeling. De kaders worden uitgewerkt in een jaarlijks actieplan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Middachten staat bekend om de goede begeleiding. Doordat we een kleine school zijn, zijn de lijnen kort en signaleren we snel als er iets met een leerling aan de hand is. We zijn gericht op voorkomen, dat is beter dan genezen. In het zorgplan kunt u lezen hoe onze zorg is georganiseerd en wat wij zelf vinden dat nog beter kan. Het interne zorgteam neemt een centrale plek in. We hebben een erkend Zorg- en AdviesTeam (ZAT)

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven