Sondervick College

Knegselseweg 30 5504 NC Veldhoven

Schoolfoto van Sondervick College

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Leerlingen zijn tevreden over de rol van de mentoren. Bij sommige opleidingen scoren we zelfs hoger dan de benchmark. Onze brugklassers zijn duidelijk enthousiast over hun docenten en mentoren. Zij vinden de uitleg van de schoolvakken en begeleiding in het leren goed. Ze worden gehoord en gezien en hun mening op school telt!

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Wij achten de veiligheid van groot belang. De gebouwen en het terrein zijn transparant: daar gaat een preventieve werking van uit en de sociale controle (gezien worden) is groot. Om een sociaal veilige werk- en leeromgeving te bieden hebben we het "Veiligheidsplan Sondervick College". Wij hebben gedragscodes opgesteld, die voor iedereen gelden. Met de gemeente en de politie hebben we een veiligheidsconvenant afgesloten; daarbij hoort een handelingsprotocol. 

Het Sondervick College is officieel VRIS-gecertificeerd als "Veilige School'.

  

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

Hoe tevreden zijn ouders en leerlingen over onze school? Wat gaat goed? Wat kunnen we verbeteren? De mening van onze ouders en leerlingen is erg waardevol voor ons. Daarom hielden we in maart het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen. Een aantal zaken vielen op:

Mentoren
Leerlingen en ouders zijn tevreden over de rol van de mentoren. Bij sommige opleidingen scoren we zelfs hoger dan de benchmark. Onze brugklassers zijn duidelijk enthousiast over hun docenten en mentoren. Zij vinden de uitleg van de schoolvakken en begeleiding in het leren goed. Ze worden gehoord en gezien en hun mening op school telt!

Communicatie
Ouders vinden dat de communicatie verbeterd is. Leerlingen vinden dat de informatievoorziening beter kan. Om dit te verbeteren gaan we volgend schooljaar graag in gesprek met een aantal leerlingen.

Talentontwikkeling
Vanuit de ouders krijgen we positieve feedback over de aansluiting van het aangeboden onderwijs op het niveau van de leerlingen. Een aantal ouders geeft aan dat de leerlingen meer uitdaging kunnen gebruiken en dat meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling wenselijk is. De wens van de leerlingen is om vaker op de actualiteit in te spelen tijdens lessen.

Telefonische bereikbaarheid
Ouders vinden dat de school telefonisch niet goed te bereiken is. We gaan kijken hoe we onze telefooncentrale anders in kunnen richten, zodat telefoontjes sneller beantwoord worden.
Weergave

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven