Sondervick College

Knegselseweg 30 5504 NC Veldhoven

Schoolfoto van Sondervick College

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Het Sondervick College maakt het motto "Laat je zien" ruim waar. In de grafieken is te zien dat het merendeel van onze leerlingen in leerjaar 3 conform het basisschooladvies geplaatst is. Voor de kleine groep leerlingen waar dat niet voor geldt zijn we aan het onderzoeken wat de reden hiervan kan zijn en welke stappen we kunnen ondernemen om verbetering in de toekomst te realiseren. Vanzelfsprekend houden wij onze resultaten goed in de gaten en ondernemen actie als dat nodig is. In sommige opleidingen is ook een deel van de leerlingen zelfs hoger geplaatst dan het basisschooladvies. Van de leerlingen met een dubbel advies (vmbo-havo) zit  meer dan de helft op HAVO. Een advies mavo-havo geeft een een kans op doorstroom naar het havo. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Sondervick College heeft als motto "Ik op het Sondervick, jij op het Sondervick, wij op het Sondervick".
De "Doorstroom bovenbouw" geeft het percentage leerlingen aan dat zonder zittenblijven vanaf leerjaar 3 het diploma haalt. 
Omdat het Sondervick breed toelaat en kinderen kansen wil geven, is het niet vreemd dat er met name in de onderbouw nog leerlingen van opleiding wisselen, voorafgaand aan de examenfase. We bieden leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning en geven leerlingen die dat aankunnen extra uitdaging. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

De school kent goede examenresultaten. 


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

De examencijfers van het Sondervick College zijn goed in alle opleidingen. De cijfers zijn nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Een afwijking van meer dan 0,5 (zowel naar boven als naar beneden) komt op een enkele uitzondering na vrijwel niet voor.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2019-2020?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Het oordeel van de Onderwijsinspectie over de opbrengsten van drie jaar van het Sondervick College is voldoende voor alle onderwijssoorten. Bij dit oordeel worden betrokken: het rendement onderbouw, het rendement bovenbouw, de cijfers van het centraal examen en het gemiddelde verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen (SE-CE). De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.


Terug naar boven