Sondervick College

Knegselseweg 30 5504 NC Veldhoven

Schoolfoto van Sondervick College

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

Een sector of profiel is een specifieke combinatie van eindexamenvakken.

Vmbo-leerlingen volgen een profiel vanaf de 3e klas. Havo- en vwo-leerlingen vanaf de 4e klas.

In de overzichten hiernaast vindt u terug welke profielen er het afgelopen schooljaar waren. 

Het profiel Economie & Ondernemen op vmbo en mavo is dit schooljaar vervallen. Het profiel Dienstverlening & Producten is toegevoegd.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

De zorgstructuur van het Sondervick college treft u in de bijlage aan. In het zorgplan en in het ondersteuningsboekje kunt u terugvinden hoet het Sondervick college omgaat met leerlingen met speciale hulpvragen. In het digitale volgsysteem van Magister worden de gegevens van de leerlingen opgeslagen. Alle genoemde dienstverlening blijft onverkort verleend worden. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven