Prins Willem-Alexanderschool

Knegselseweg 8 5504 NC Veldhoven

  • Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit is het SchoolVenster van de Prins Willem-Alexanderschool (PWA) uit Veldhoven. De PWA-school is een SO/VSO-school en biedt speciaal onderwijs in een SO, VSO en MG-afdeling. Dit venster VO  is gericht op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De school heeft echter ook een afdeling Speciaal Onderwijs (SO), waardoor sommige cijfers op deze website niet helemaal kloppen. De school biedt momenteel onderwijs aan 220 leerlingen. De kenmerken van de school beschrijven echter alleen de VSO-afdeling waar gemiddeld zo'n 140 leerlingen staan ingeschreven. De school biedt 5 leerroutes aan met elk een specifiek eindniveau. In de visie van de school staan gezamenlijke verantwoordelijkheid, leerbehoeften, verschillen en de principes van "Adaptief onderwijs" centraal (Competentie, Relatie en Autonomie). De school richt zich daarbij op een onderwijsaanbod op maat voor elke leerling. Aandacht voor instrumentele cognitieve vaardigheden (taal, lezen, spelling, rekenen) zijn naast de praktische vaardigheden belangrijk. Naast de instrumentele vaardigheden is er een lesaanbod dat zich richt op horeca en dienstverlening, tuinbouw en dierverzorging, techniek, zorg en welzijn en arbeidsvoorbereidende trainingen. Er zijn mogelijkheden voor stage, arbeidstoeleiding en de school werkt nauw samen met o.a. het regulier onderwijs, speciaal onderwijs, het Sondervickcollege, Severinusstichting, Triade, stageverleners en gemeenten. De school is gevestigd op de Kempencampus te Veldhoven en heeft een eigen kinderboerderij. Als slogan hanteert de school; "Op eigen wijze je leren ontwikkelen". Verdere actuele informatie, evenals de actuele schoolgids van de school is te vinden op de website:  www.pwaveldhoven.nl Gegevens die op deze website te vinden zijn, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Kenmerken van de school

  • Maatschappelijk betrokken
  • Toekomst gericht
  • Wonen, werken, en burgerschap
  • ESF gelden
  • Netwerkschool

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?