Voortgezet Onderwijs Veghel, Zwijsen College Veghel

PW Alexander Sportpark 15 5461 XL Veghel

  • Gezellige ontmoetingsruimte met veel lichtinval.
  • In een modern schoolgebouw bieden we eigentijds onderwijs aan circa 1450 leerlingen.
  • School in 't groen.
  • Het Zwijsen College vanuit de lucht.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op het Zwijsen College vinden we het belangrijk te weten hoe onze leerlingen de kwaliteit van het onderwijs ervaren. Met de feedback van leerlingen gaan we aan de slag.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Zwijsen College hanteert diverse beleidsinstrumenten om een optimaal schoolklimaat te scheppen en de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen. In jaarlijkse leerlingenenquêtes en tweejaarlijkse personeelsenquêtes worden de resultaten van het beleid gemonitord.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De mening van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat veel ouders/verzorgers met ons mee willen denken en ons feedback geven. Uit de resultaten blijkt dat ouders/verzorgers zeer tevreden zijn over het Zwijsen College. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven