Christelijk Lyceum Veenendaal

Kerkewijk 149 3904 JC Veenendaal

  • Aandacht en betrokkenheid
  • Creatieve lessen
  • CLV gezonde school; in de pauze even een appeltje kopen
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Veenendaal
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Veenendaal

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het CLV is volledig op de hoogte van de doorstroomresultaten op school.

Jaarlijks maken we een analyse uit alle informatie die ons ter beschikking staat.

Dat geeft mogelijkheden om trends te ontdekken en goed bij te kunnen sturen op ontwikkelingen die we herkennen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Jaarlijks maakt het CLV een analyse van de examens. In de analyse is alle informatie opgenomen die we nodig achten om steeds alert te zijn op ontwikkelingen bij de examenresultaten. Dat is één van de redenen, kwaliteitszorg, waarom het CLV zich zo bewust is van goede resultaten, ook bij de examens.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Jaarlijks maakt het CLV een analyse van de examens. In de analyse is alle informatie opgenomen die

we nodig achten om steeds alert te zijn op ontwikkelingen bij de examenresultaten.

Dat is één van de redenen, kwaliteitszorg, waarom het CLV zich zo bewust is van goede resultaten, ook bij de examens.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven