Christelijk Lyceum Veenendaal

Kerkewijk 149 3904 JC Veenendaal

  • Aandacht en betrokkenheid
  • op de fiets naar huis...
  • Creatieve lessen
  • Ons brede aanbod talentklassen (sport, kunst en cultuur, science, economics en social business, story telling
  • CLV gezonde school; in de pauze even een appeltje kopen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het CLV is de laatste jaren veel ontwikkeld in de onderbouw m.b.t. de bèta vakken.

Dat heeft ertoe geleid dat op het CLV een verschuiving is geweest in de keus voor een profiel naar klas 4 in de tweede fase.

Er wordt meer dan in andere jaren gekozen voor een natuurprofiel. Toelichting op de vergelijkingspagina.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2017 -2020 van het Christelijk Lyceum Veenendaal vormt de bedding voor de koers van de school in de komende jaren.

Dit plan is bewust beknopt gehouden, om ruimte te bieden voor nadere uitwerking en met het oog op het uitdragen van het plan in de school.

Het plan besteedt geen aandacht aan de vraag 'hoe' we een voornemen gaan uitvoeren. Het plan is samengevat in de schoolplankaart. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De kern van de ondersteuningslijn van het CLV is dat leerlingenzorg een toegevoegde waarde vormt voor het leren.

Vroegtijdige belemmeringen worden gesignaleerd, waarbij hulp zo tijdig mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht

mogelijk bij huis, op de meest adequate wijze, door de meest aangewezen persoon wordt gegeven.

Onderscheiden worden basis-, breedte- en diepteondersteuning.

De jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan dient als basis voor het activiteitenplan van het jaar daarna. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven