Christelijk Lyceum Veenendaal

Kerkewijk 149 3904 JC Veenendaal

  • Aandacht en betrokkenheid
  • Creatieve lessen
  • CLV gezonde school; in de pauze even een appeltje kopen
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Veenendaal
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Veenendaal

Profielkeuze

Toelichting van de school

Bij het Christelijk Lyceum Veenendaal bieden we een zorgvuldig ontworpen profielkeuzeproces, waarin leerlingen een weloverwogen beslissing nemen gebaseerd op hun individuele talenten en toekomstplannen. Met profielen als Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij, en Cultuur & Maatschappij, streven we naar een gebalanceerde benadering. Ons brede scala aan vakken, waaronder GLF, Bedrijfseconomie, NLT, BSM, LO2, Muziek en Kunst ondersteund door ervaren docenten en loopbaanadviseurs, moedigt leerlingen aan om hun interesses te verkennen en hun eigen pad te kiezen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2022 -2026 van het Christelijk Lyceum Veenendaal vormt de bedding voor de koers van de school in de komende jaren.

Dit plan is bewust beknopt gehouden, om ruimte te bieden voor nadere uitwerking en met het oog op het uitdragen van het plan in de school.

Het plan is samengevat in de schoolplankaart. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De kern van de ondersteuningslijn van het CLV is dat leerlingenzorg een toegevoegde waarde vormt voor het leren.

Vroegtijdige belemmeringen worden gesignaleerd, waarbij hulp zo tijdig mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht

mogelijk bij huis, op de meest adequate wijze, door de meest aangewezen persoon wordt gegeven.

Onderscheiden worden basis-, breedte- en diepteondersteuning.

De jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan dient als basis voor het activiteitenplan van het jaar daarna. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven