Het Perron

Sportlaan 11 -13 3905 AD Veenendaal

  • Schoolfoto van Het Perron
  • Schoolfoto van Het Perron
  • Schoolfoto van Het Perron
  • Schoolfoto van Het Perron
  • Produceren, Installeren en Energie

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In dit schoolplan 2020-2024 worden de ambities van Het Perron beschreven. De ambities zijn verwoord in strategische doelen. Deze doelen zijn gericht op de (midden)lange termijn.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage op deze pagina is de brochure van de Zorgroute van Het Perron te vinden. Hierin staat beschreven hoe Het Perron ervoor zorgt dat  leerlingen de ondersteuning krijgen die past bij hun onderwijsbehoefte.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven