Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins voor ATH HAVO MAVO VBO LWOO

Raadsgildenlaan 9 9646 AA Veendam

Schoolfoto van Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins voor ATH HAVO MAVO VBO LWOO

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het strategisch beleid 2018 - 2022 heeft als kenmerk: Winkler Prins is een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën. Ons motto is: “Samen verschillend”. Dat betekent dat iedere leerling welkom en iedere medewerker benoembaar is, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. In het openbaar onderwijs leren wij van en met elkaar door elkaar te ontmoeten.

Wij dagen onze leerlingen uit met inspirerend en eigentijds onderwijs om hen voor te bereiden op het leven in de wereld van morgen. Wij ontwikkelen ons vakmanschap voortduren en ondersteunen hiermee alle leerlingen en elkaar. We vertrouwen op de kracht van medewerkers, leerlingen en ouders. Samen creëren we meerwaarde voor allen.

Onze kernwaarden zijn:

  • vertrouwen
  • respect
  • eigenheid
  • nieuwsgierigheid
  • verantwoordelijkheid

De missie en visie van Winkler Prins staan uitgebreid verwoord in ons Strategisch beleidsplan.

Download het schoolplan

Terug naar boven