Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins voor ATH HAVO MAVO VBO LWOO

Raadsgildenlaan 7 9646 AA Veendam

Schoolfoto van Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins voor ATH HAVO MAVO VBO LWOO

In het kort

Toelichting van de school

De school kenmerkt zich op de volgende thema's: 

1) Positief leerklimaat:   
- uitdagend
- plezierig
- veilig

2) Breed onderwijsaanbod:   
- van praktijkonderwijs t/m gymnasium
- groot aanbod profielen en sectoren
- diversiteit in vakkenaanbod
- veel buitenschoolse activiteiten

3) Hoge kwaliteit: 
- positieve scores tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen
- positieve score Kwaliteitskaart: hoge onderwijsrendementen en slagingspercentages 
- positieve beoordelingen door Inspectie Voortgezet Onderwijs

4) Goede begeleiding:
- sluitende hulpstructuur.   

Kenmerken van de school

 • Warm leer- en werkklimaat
 • Veilige en uitdagende omgeving
 • Breed aanbod: hoge kwaliteit
 • Goede begeleiding

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven