Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/J.G. Pinksterstraat 26

J.G. Pinksterstraat 26 9641 AX Veendam

Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/J.G. Pinksterstraat 26

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2020 is een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen afgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies.
 
Wat leerlingen als goed ervaren:
- de mentor
- docenten behandelen mij met respect
- je wordt uitgedaagd om je best te doen.
 
Wat scoort bij leerlingen laag:
- de aansluiting van de lessen op de gebeurtenissen uit het nieuws
- de docenten houden rekening met mijn sterke en zwakke punten
- het gebruik van de hoeveelheid ICT tijdens de lessen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Winkler Prins wil een veilige omgeving voor medewerkers en leerlingen bieden. Ter bevordering van deze veiligheid wordt een groot aantal activiteiten ingezet door het team sociale veiligheid. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met ouders, leerlingen, medewerkers en de omgeving zoals de politie, bijvoorbeeld ten aanzien van het niet tolereren alcohol en drugs op school. Hetzelfde geldt voor geweld en agressie. De context waarbinnen overtredingen worden geconstateerd, is altijd van belang voor het bepalen van de te nemen maatregelen, evenals het gesprek dat met ouders/verzorgers plaatsvindt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 is een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen afgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies.
 
Ouders geven hoge scores bij de volgende onderdelen:
- Aansluiting onderwijs op het niveau van mijn kind
- ik kan gemakkelijk contact krijgen met school als ik dat wil
- de school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.
 
Ouders zien de volgende verbeterpunten:
- de school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof
- de school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de samenleving tegenkomt.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven