Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/J.G. Pinksterstraat 26

J.G. Pinksterstraat 26 9641 AX Veendam

Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/J.G. Pinksterstraat 26

In het kort

Toelichting van de school

De school kenmerkt zich op de volgende thema's:
1) Positief leerklimaat:
- uitdagend
- plezierig
- veilig
2) Breed onderwijsaanbod:
- van praktijkonderwijs t/m gymnasium
- groot aanbod profielen en sectoren
- diversiteit in vakkenaanbod
- veel buitenschoolse activiteiten
3) Hoge kwaliteit:
- positieve scores tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen
- positieve score Kwaliteitskaart: hoge onderwijsrendementen en slagingspercentages
- positieve beoordelingen door Inspectie Voortgezet Onderwijs
4) Goede begeleiding:
- sluitende hulpstructuur.

Kenmerken van de school

 • Warm leer- en werkklimaat
 • Veilige en uitdagende omgeving
 • Breed aanbod: hoge kwaliteit
 • Goede begeleiding

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het marktaandeel, het percentage van de basisschoolleerlingen dat de Winkler Prins bezoekt, is de afgelopen jaren stabiel gebleven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1121

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven