SG Were Di

Merendreef 1 5553 CC Valkenswaard

 • Schoolfoto van SG Were Di
 • Schoolfoto van SG Were Di
 • Schoolfoto van SG Were Di
 • Schoolfoto van SG Were Di
 • Schoolfoto van SG Were Di

Profielkeuze

Toelichting van de school

Al onze leerlingen worden door middel van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) zo goed mogelijk voorbereid op het maken van een passende profiel- en vakkenpakketkeuze. Leerlingen nemen bijvoorbeeld deel aan oriënterende praktijk- en theorielessen, activiteiten in samenwerking met het bedrijfsleven en profielkeuzedagen. Vervolgens leren ze te reflecteren op hun ervaringen; zo helpen we hen bij het maken van een passende keuze.

SG Were Di biedt de volgende profielen aan, waarin de leerlingen eindexamen doen:   

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg:  

- Economie & Ondernemen (E&O)
- Zorg & Welzijn (Z&W)
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
- Mobiliteit en Transport (M&T)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)  

Leerlingen van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen een van deze vijf profielen vanaf leerjaar drie.

vmbo gemengde leerweg*:  

- Dienstverlening en Producten (D&P)

vmbo theoretische leerweg*:   

- Economie
- Techniek
- Zorg & Welzijn  

* Tot en met leerjaar drie worden de gemengde en theoretische leerweg gezamenlijk gevolgd. In het vierde leerjaar, tevens het eindexamenjaar, volgen leerlingen óf de gemengde leerweg óf de theoretische leerweg. 

havo, vwo en gymnasium:  

- Cultuur & Maatschappij (C&M)
- Economie & Maatschappij (E&M)
- Natuur & Gezondheid (N&G)
- Natuur & Techniek (N&T)  

Leerlingen van havo, vwo of gymnasium volgen een van deze vier profielen vanaf leerjaar vier.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In 2017 hebben we samen met onze leerlingen, medewerkers, ouders, de gemeente en het bedrijfsleven een nieuw schoolplan geschreven. Dit schoolplan 'Toekomst in uitvoering' is geldig van 2018 tot en met 2021.

Een greep uit wat wij met onze kernthema's willen bereiken:

 • persoonlijke ontwikkeling:
  Leerlingen leren hun talenten en hun ambitie ontdekken en ontplooien.
 • anticiperen op de toekomst:
  Aansluiting op en samenwerking met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.
 • inspirerend onderwijs:
  Vakoverstijgend en thematisch werken.
 • gepersonaliseerd leren:
  Differentiatie in onderwijsinhoud, werkwijze en andere vormen van maatwerk.

Het schoolplan van scholengemeenschap Were Di vindt u aan de linkerkant.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

SG Were Di heeft een groot ondersteuningsteam bestaande uit verschillende expertises. Er zijn drie gedragswetenschappers werkzaam die tevens ondersteuningscoördinator zijn voor de onderwijsniveaus vmbo basis-kader, vmbo gl-tl / Were Di Drie en havo-vwo. In het schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven hoe alle onderdelen van de leerlingbegeleiding vormgegeven zijn en hoe SG Were Di omgaat met leerlingen met extra onderwijs-ondersteuningsbehoeften. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven