Stella Maris College loc. Valkenburg

Keelstraat 1 6301 XT Valkenburg (Limburg)

 • Schoolfoto van Stella Maris College loc. Valkenburg
 • Schoolfoto van Stella Maris College loc. Valkenburg
 • Schoolfoto van Stella Maris College loc. Valkenburg
 • Schoolfoto van Stella Maris College loc. Valkenburg
 • Schoolfoto van Stella Maris College loc. Valkenburg

In het kort

Toelichting van de school

Missie en identiteit

Het Stella Maris College: een school met ambitie voor leerlingen met ambitie. De school wil zich hierbij onderscheiden door de wijze waarop zij vormt geeft aan haar onderwijs en de ontwikkeling daarvan, geënt op de maatschappelijke toekomstmogelijkheden voor haar leerlingen.
De school staat open voor en zoekt actief naar samenwerking met andere instellingen en verenigingen en wil zo een educatief, sociaal en cultureel centrum binnen de gemeenschap en de omgeving zijn. Het Stella Maris College zet in op verdere onderwijskundige ontwikkeling. Het accent ligt hierbij op: doorlopende leerlijnen van basisschool, via onder- en bovenbouw naar vervolgonderwijs; inspelen op de vmbo leerling door onderwijskundige profilering van vmbo binnen alle leergebieden; versterken van de individuele leerlingbegeleiding; leerlingen stap voor stap leren zelfverantwoordelijkheid te nemen.  

In het schoolplan hebben wij de grondgedachte van het Stella Maris College verwoord. Groei en ontwikkeling van mensen staan voor ons centraal. Dit betekent:

Kwaliteit

Wij zijn, in samenspraak met de onderwijsinspectie, de ouders en de leerlingen voortdurend bezig met het evalueren en verbeteren van het onderwijs, het onderwijsaanbod en de verdere dienstverlening.

Kansrijkdom

Al vanaf de brugklas bieden wij leerling-eigen leerroutes, verbreding en verdieping passend bij de interesse, motivatie en mogelijkheden van elke leerling.

Veiligheid

Wij hechten grote waarde aan het welbevinden van alle leerlingen en medewerkers. Daarom streven wij naar een klimaat van veiligheid en samenwerking.

Breed aanbod
Wij hebben een kleinschalige organisatie gecreëerd met een breed onderwijsaanbod, afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van de leerlingen. Daarnaast bieden wij in ruime mate buitenschoolse activiteiten aan op sportief en cultureel vlak. Wij werken voortdurend aan de vernieuwing van ons onderwijs en spelen hierbij in op maatschappelijke ontwikkelingen. Wij bieden onderwijs dicht bij huis, goed en veilig bereikbaar met openbaar vervoer.

Kenmerken van de school

 • Betrokken
 • Intersectoraal
 • Gezonde en Veilige School
 • Kleinschalig
 • Intensieve Begeleiding en Zorg

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
355

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven