Academie Tien

Philipsguldenhof 100 3541 GL Utrecht

  • Deze leerling is zich samen met zijn medeleerlingen aan het verwonderen over hoe je mensen moet leren kennen.
  • Leerlingen werken soms ook zelfstandig aan de opdrachten die ze krijgen. Variatie vinden we erg belangrijk!
  • Op onze school krijg je een coach. Jouw coach helpt jou door het hele jaar heen met plannen, uitvoeren en evalueren.
  • We kijken graag naar wat jou in de toekomst zou kunnen verwonderen. Misschien is dat een robot?

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs op Academie Tien wordt op diverse manieren getoetst. Behalve aan cijfers hecht de school belang aan de ervaringen die de verschillende groepen binnen de school met de organisatie hebben. Daarom worden er jaarlijks tevredenheidsonderzoeken gehouden onder leerlingen, ouders en personeel. De resultaten van deze onderzoeken worden besproken met de medezeggenschapsraad en gebruikt bij het opstellen van de nieuwe jaarplannen. De uitkomsten dragen bij aan de continue verbetering van ons onderwijs. Op dit moment wordt de tevredenheidsenquête schooljaar 2020-2021 afgenomen onder de leerlingen en de ouder(s)/ verzorger(s). Zodra de resultaten bekend zijn en besproken zijn zullen wij ze publiceren. Kwaliteitsonderzoek is voor de school van belang om te weten te komen op welke vlakken de kwaliteit van het onderwijs goed is en waar er het beter kan. Daarom vinden wij medewerking van leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) aan deze onderzoeken erg belangrijk.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs op Academie Tien wordt op diverse manieren getoetst. Behalve aan cijfers hecht de school belang aan de ervaringen die de verschillende groepen binnen de school met de organisatie hebben. Daarom worden er jaarlijks tevredenheidsonderzoeken gehouden onder leerlingen, ouders en personeel. De resultaten van deze onderzoeken worden besproken met de medezeggenschapsraad en gebruikt bij het opstellen van de nieuwe jaarplannen. De uitkomsten dragen bij aan de continue verbetering van ons onderwijs. Op dit moment wordt de tevredenheidsenquête schooljaar 2020-2021 afgenomen onder de leerlingen en de ouder(s)/ verzorger(s). Zodra de resultaten bekend zijn en besproken zijn zullen wij ze publiceren. Kwaliteitsonderzoek is voor de school van belang om te weten te komen op welke vlakken de kwaliteit van het onderwijs goed is en waar er het beter kan. Daarom vinden wij medewerking van leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) aan deze onderzoeken erg belangrijk.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven