X11, media en vormgeving

Vondellaan 178 3521 GH Utrecht

Schoolfoto van X11, media en vormgeving

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

X11 was in 2022-2023 verspreid over 3 locaties: de Noordse Parklaan, de Vondellaan en Nieuw Welgelegen. Leerlingen waren toen ingeschreven op een locatie, maar hadden soms op meerdere locaties les. Door deze spreiding van leerlingen zie je een schommeling in het leerlingaantal en bijvoorbeeld ook in de tevredenheidsresultaten.

In 2022-2023 waren de leerjaren en niveaus op papier als volgt verdeeld:

Noordse Parklaan: leerjaar 1 - alle niveaus

Nieuw Welgelegen: 3tl, 3 havo en 4 havo

Vondellaan: leerjaar 2 - alle niveaus, 3bbl, 3kbl, 4bbl, 4kbl, 4gt, 5 havo

In de bijlage vind je een overzicht van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek van de leerlingen van alle locaties samen

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven