Leidsche Rijn College

Maartvlinder 1 3544 DA Utrecht

  • Schoolfoto van Leidsche Rijn College
  • Schoolfoto van Leidsche Rijn College
  • Schoolfoto van Leidsche Rijn College
  • Schoolfoto van Leidsche Rijn College
  • Schoolfoto van Leidsche Rijn College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Alle leerlingen met een havo, havo/vwo en vwo advies kunnen zich aanmelden op het Leidsche Rijn College.

Leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies kunnen worden toegelaten tot onze gymnasiumafdeling.

Leerlingen met een havo, havo/vwo en vwo advies kunnen zich opgeven voor plaatsing in een havo/vwo TTO klas.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen die in de brugklas van het LRC binnenkomen, halen een diploma op het geadviseerde niveau: havo of vwo. Als een leerling aan bepaalde voorwaarden voldoet is het mogelijk tussentijds over te stappen naar een hoger of lager niveau of, na het behalen van een havo-diploma, over te stappen naar het vwo.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is ons slagingspercentage in zowel vwo als havo uitstekend. Daar zijn we natuurlijk blij mee, we werken er samen met de leerlingen hard aan om ook in de toekomst een goed slagingspercentage te behalen. Tegelijk realiseren we ons dat leerlingen niet alleen met een diploma van school gaan, het is ook ons doel leerlingen op andere wijze goed voor te bereiden op het leven na het voortgezet onderwijs. Jezelf, de ander en de wereld leren kennen en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij van vandaag en morgen.

De inspectie heeft de school zowel voor de havo- als de vwo-afdeling een positief oordeel en een basisarrangement toegekend.Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten op het LRC zijn uitstekend. Jaarlijks analyseren wij de cijfers die we van de inspectie ontvangen, deze gebruiken we om ons onderwijs verder te ontwikkelen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt scholen voor dit gegevensjaar niet. Natuurlijk ontvangen wij wel jaarlijks de gegevens van de inspectie over de resultaten. Dit gaat over het resultaat in de onderbouw en bovenbouw en de examenresultaten. Deze gegevens gebruiken wij om onszelf waar mogelijk verder te verbeteren.

Terug naar boven