Leidsche Rijn College

Maartvlinder 1 3544 DA Utrecht

  • Schoolfoto van Leidsche Rijn College
  • Schoolfoto van Leidsche Rijn College
  • Schoolfoto van Leidsche Rijn College
  • Schoolfoto van Leidsche Rijn College
  • Schoolfoto van Leidsche Rijn College

Profielkeuze

Toelichting van de school

In het derde leerjaar vwo en havo worden de leerlingen goed voorbereid op hun profielkeuze. De decanen organiseren studie- en beroepskeuze momenten voor alle leerlingen en ook door de mentor van de klas wordt uitgebreid stil gestaan bij het maken van de juiste keuze. Natuurlijk speelt ook het advies dat een leerling krijgt van zijn vakdocent hierin een belangrijke rol.

Elk jaar organiseren we een beroepskeuzemarkt voor alle leerlingen vanaf klas 3, met medewerking van ouders en externen. Als onderdeel van deze voorlichting organiseren we in februari een oud-leerlingenavond over profiel- en studiekeuze, ook voor leerlingen vanaf klas 3.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Begin 2020 schreven we het huidige schoolplan. We werken momenteel hard aan de laatste fase van het schoolplan: het bieden van meer maatwerk en keuzemogelijkheden voor alle leerlingen. We noemen dit het onderwijs herontwerp 2023. Tijdens onze open dagen vertellen we hier graag meer over!

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat, want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen. Op het gebied van veiligheidsbeleid werken alle scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht samen. Alle informatie over het veiligheidsbeleid is te vinden op de site van NUOVO, de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs te Utrecht (www.nuovo.eu). 


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven