Utrechts Stedelijk Gymnasium

Ina Boudier Bakkerlaan 7 3582 VA Utrecht

Schoolfoto van Utrechts Stedelijk Gymnasium

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek is afgenomen onder de leerlingen van leerjaar 1, 3 en 6. Hoewel de resultaten over het algemeen ruim boven het landelijk gemiddelde zijn, hebben we de resultaten van dit onderzoek besproken met de leerlingenraad en medezeggenschapsraad om te horen waar we ons onderwijs nog verder kunnen verbeteren. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit de tevredenheidsonderzoeken en gesprekken blijkt dat leerlingen en medewerkers zich zeer veilig voelen op het USG en dat leerlingen en medewerkers op school zichzelf kunnen zijn. Onze leerlingen en medewerkers hebben de wens en de opdracht om zorg te dragen voor eigen en elkaars veiligheid in alle opzichten. Dat betreft zowel sociale veiligheid (respect tegenover anderen, fatsoen in de omgang met elkaar, behulpzaamheid, enz.) als fysieke veiligheid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We zijn blij met de positieve feedback van ouders, met name over de mogelijkheden die hun kinderen op het USG krijgt om hun talenten te ontwikkelen, een eigen mening te vormen en zich voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven