UniC

Van Bijnkershoeklaan 2 3527 XL Utrecht

  • Schoolfoto van UniC
  • Schoolfoto van UniC
  • Schoolfoto van UniC
  • Schoolfoto van UniC
  • Schoolfoto van UniC

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De leerlingen van UniC zitten na drie schooljaren vaker op een hoger advies dan het advies van wat ze van de basisschool hadden gekregen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Goede slaagpercentages

Met uitzondering van het corona-jaar 2021, hebben we de afgelopen vijf jaar steeds uitmuntende resultaten laten zien. Met het team en onze leerlingen analyseren we de resultaten, kijken we wat er nodig is en proberen we iedere dag een beetje beter te worden. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Goede examenresultaten UniC 

Wij zijn tevreden over de resultaten van de havo en het vwo omdat we hebben voldaan aan de kwaliteitsnormen van de onderwijsinspectie. UniC biedt vernieuwend onderwijs én voldoet aan alle eindexameneisen. Hiermee laten we zien dat vernieuwing en kwaliteit goed samengaan.


Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij ons leer je groeien

Is het motto van UniC. Dat geldt ook voor de medewerkers en de organisatie. UniC werkt sinds 2014 met een verbetercultuur (ontstaan aan hand van het model van Stichting leerKRACHT) waarin alle medewerkers samen werken om het onderwijs voor onze leerlingen elke dag een beetje beter te maken. Het doel is hierbij om te werken in een professionele leergemeenschap waarin iedereen samen werkt om het eigenaarschap van leerlingen en van de medewerkers te vergroten en waarin we samen onze maatschappelijke en onze eigen onderwijskundige en organisatie doelen behalen. Daarom zijn we trots dat de inspectie bij het laatste bezoek dit bij ons gezien heeft. Hieronder de highlights uit dat rapport en het betreffende document in de bijlage.


Highlights uit het verificatieonderzoek (Inspectie van het Onderwijs 2019)

  • ‘Gepersonaliseerd leren heeft een markante plek’
  • ‘Leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zelf voor een deel regie te nemen op hun leerproces’
  • ‘De school heeft veel te bieden aan leerlingen die meer willen of meer nodig hebben’
  • ‘Leerlingen en leraren voelen een hoge betrokkenheid bij elkaar’
  • ‘UniC heeft een professionele leefgemeenschap’

Bron: Inspectie van het Onderwijs:Onderzoek bestuur en scholen Vierjaarlijks onderzoek, Stichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken, hoofdstuk 3, UniC (zie bijlage).

Terug naar boven