De Passie Utrecht

Zwarte Woud 211 3524 SG Utrecht

  • Schoolfoto van De Passie Utrecht
  • Schoolfoto van De Passie Utrecht
  • Schoolfoto van De Passie Utrecht
  • Schoolfoto van De Passie Utrecht

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid van de school is er op gericht een veilige leeromgeving te creëren. Met het oog hierop laat de school zich regelmatig informeren en adviseren door externe deskundigen (waaronder de politie, GGD, jeugdzorg en brandweer).

Op De Passie leven en werken leerlingen en personeel met veel plezier samen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De Passie kent zeer betrokken ouders. Het is voor de school altijd weer een uitdaging om de kritische noot van betrokken ouders om te zetten in verbetertrajecten binnen de school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven