De Passie Utrecht

Zwarte Woud 211 3524 SG Utrecht

  • Schoolfoto van De Passie Utrecht
  • Schoolfoto van De Passie Utrecht
  • Schoolfoto van De Passie Utrecht
  • Schoolfoto van De Passie Utrecht
  • Schoolfoto van De Passie Utrecht

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We geven leerlingen veel ruimte om hun talenten te ontdekken. Dat betekent dat een aantal leerlingen pas in VWO 3 tot de ontdekking komt dat zij hun bestemming beter via de HAVO route vinden. Waar nodig zoeken we naar doorstroommogelijkheden voor individuele leerlingen.

Dat dit leidt tot een lager doorstromingscijfer in de bovenbouw nemen we voor lief.

In 2019-2020 zijn we gestart met een havo kansklas. Vooral bedoelt voor die leerlingen waarvan nog niet helemaal zeker is wat voor hen de beste route is: VMBO of HAVO. Aan het eind van het schooljaar wordt dan gekeken wat de beste vervolgroute is.

Vanwege het succes en de aanvragen van ouders zijn we in 2020-2021 gestart met een havo-vwo kansklas.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We dagen onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Het resultaat is zowel zichtbaar in de slagingspercentages als in het aantal leerlingen met een dubbel profiel.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten geven de kwaliteit weer. Naast goede examenresultaten streven we ook de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen na; want hun bestemming is onze passie. Niet het hoogst haalbare is ons doel, maar dat wat past bij de ontwikkeling van de leerling om tot de volgende fase richting hun bestemming te komen.


Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

  • Meer dan gemiddeld kiezen onze VMBO leerlingen voor een langer verblijf binnen De Passie door verder te gaan op HAVO-niveau. Ze voelen zich op De Passie thuis.
  • Meer dan gemiddeld kiezen Passieleerlingen voor een  tussenstap vervolgopleiding "overig". Deze leerlingen kiezen voor een jaar van studie op de EH, een diaconaal jaar in het buitenland of een andere vorm van op identiteit gericht onderwijs, voordat zij hun opleiding vervolgen.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

bij de inspectie is de meerjarenopbrengst te bekijken:

VMBO: http://tkrtp.owinsp.nl/opbrengstenkaart/isd/ios_pck.show_opboor?p_brin=27DG&p_vestnr=0

Terug naar boven