Yuverta vmbo Utrecht

Theo Thijssenplein 32 3555 SJ Utrecht

 • Schoolfoto van Yuverta vmbo Utrecht
 • Schoolfoto van Yuverta vmbo Utrecht
 • Schoolfoto van Yuverta vmbo Utrecht

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen wij onder onze ouders en leerlingen een enquête af.
Met de resultaten van deze enquête maken wij een plan van aanpak voor de kortere en langere termijn.

Dit schooljaar zijn wij actief aan de slag gegaan met:

 • de leerlingenraad; leerlingen hebben meer inspraak, denken mee en geven ons feedback,
 • versterken van de communicatie; zodat iedereen weet waar je terecht kunt en wat er van je verwacht wordt,
 • verbeteren van de onderwijskwaliteit door teamscholing en individuele coaching,
 • investeringen in ICT voor digitaal onderwijs.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Onderstaand worden de enquêteresultaten weergegeven van de ouders van onze leerlingen.

De duidelijke regels en het persoonlijk contact met de mentor wordt door onze ouders gewaardeerd. Daar zijn we blij mee.

Wij werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarnaast blijven we inzetten op een sterke communicatie door: 

 • intensiever contact met de ouderraad,
 • regelmatige verzending van de nieuwsbrief,
 • een verbeterde intranetsite,
 • een online agenda voor huiswerk in het leerlingvolgsysteem.Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven