Christelijk Gymnasium Utrecht

Koningsbergerstraat 2 3531 AJ Utrecht

  • Schoolfoto van Christelijk Gymnasium Utrecht
  • Schoolfoto van Christelijk Gymnasium Utrecht
  • Schoolfoto van Christelijk Gymnasium Utrecht
  • Schoolfoto van Christelijk Gymnasium Utrecht
  • Schoolfoto van Christelijk Gymnasium Utrecht

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Tevredenheidsenquête 2020

Het CGU meet elk jaar de tevredenheid onder leerlingen en ouders. Hierbij gebruikt het CGU zowel de LAKS monitor voor de tevredenheid onder leerlingen als het instrument “Kwaliteitsscholen" voor de tevredenheid onder leerlingen en ouders. In onze eigen tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders zien we die tevredenheid terug. Leerlingen en ouders zijn vooral erg tevreden over de sfeer en de veiligheid binnen school. De leerlingen geven ons hiervoor nu een 7,5.   

 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Tevredenheidsenquête 2020

Het CGU meet elk jaar de tevredenheid onder leerlingen en ouders. Hierbij gebruikt het CGU zowel de LAKS monitor voor de tevredenheid onder leerlingen als het instrument “Kwaliteitsscholen" voor de tevredenheid onder leerlingen en ouders. In onze eigen tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders zien we die tevredenheid terug. Leerlingen en ouders zijn vooral erg tevreden over de sfeer en de veiligheid binnen school. De leerlingen geven ons hiervoor nu een 7,5.  

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven