Berechja College

Waaiershoek 46 8321 BH Urk

  • Schoolfoto van Berechja College
  • Schoolfoto van Berechja College
  • Schoolfoto van Berechja College
  • Schoolfoto van Berechja College
  • Schoolfoto van Berechja College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In de algemene tevredenheid scoort het Berechja College een ruime voldoende. Deze score is hoger dan het landelijk gemiddelde en hoger dan de score van de scholen in de omgeving. Dat resultaat is naar tevredenheid al liet het onderzoek een aantal aandachtspunten zien. Het resultaat van het onderzoek is de input voor de leerlingenpanels. Het streven van school is om de tevredenheid van de leerlingen minimaal boven de 7 te krijgen.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Berechja College heeft zorg voor haar leerlingen hoog in het vaandel staan. Dat dit lukt is zichtbaar in de tevredenheidsonderzoeken voor zowel de leerlingen als de ouders. Daaruit vloeit voort dat we eveneens hechten aan veiligheid. zowel fysiek als mentaal.  De veiligheid op het Berechja College wordt door de leerlingen met een mooie 9,5 gewaardeerd. Het schoolklimaat met een 7,5. Daar zijn we blij mee en dat willen wij zeker zo houden.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders/verzorgers laten in het onderzoek een grote waardering zien voor het onderwijs aan het Berechja College. Met een 8,5 in 2019 (8,6 in 2018) zijn wij zeer tevreden. Aandachtspunten blijven en de uitgezette tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en hun ouders/verzorgers geven input voor de leerlingen- en ouderpanels. Achter data bevindt zich het verhaal, en dat verhaal willen wij graag horen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven