Praktijkschool Uithoorn

Legmeerplein 55 1422 RG Uithoorn

Schoolfoto van Praktijkschool Uithoorn

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen voelen zich veilig op school.

Ze vinden dat ze goed worden geholpen met:

- de opbouw van hun portfolio;

- de voorbereiding op zelfstandig wonen;

- het leren werken in een bedrijf;

- de besteding van hun vrije tijd.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,1
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze schoolregels zijn erg belangrijk voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van allen die bij het onderwijs binnen onze school zijn betrokken. Het gaat hier om  de sociale veiligheid die, naast brandveiligheid en  bouwtechnische veiligheid, extra aandacht krijgt.

Bij sociale veiligheid gaat het om de manier waarop we met elkaar omgaan in de school. Deze vorm van veiligheid wordt vooral bepaald door het veiligheidsgevoel van alle betrokkenen, de tevredenheid over het schoolklimaat, de waardering van het veiligheidsbeleid en het voorkomen van incidenten.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van de ouders/verzorgers wordt elke 2 jaar gemeten.

Elke ronde probeert de school de respons te verhogen en ouders/verzorgers te betrekken bij de beoordeling van de onderwijskwaliteit.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,5

Terug naar boven