Udens College, sector vmbo

Kleinveld 25 5401 ZW Uden

  • Schoolfoto van Udens College, sector vmbo
  • Ontdek je talent in de talent-uren.
  • Schoolfoto van Udens College, sector vmbo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In december 2021 vulden 928 leerlingen van het UC vmbo (73%) de leerlingenenquête van Scholen op de Kaart in.  

Sinds het schooljaar 2018-2019 heeft elke UC vmbo-leerling in plaats van een mentor een eigen coach, met wie hij of zij elke twee weken een gesprek heeft. De leerlingen zijn heel tevreden over hun coach, over de manier waarop zij door docenten worden behandeld, over de hoeveelheid ICT op school en over de hulp die ze krijgen bij problemen met leren.  Alle UC vmbo leerlingen werken met een eigen device.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het UC vmbo kreeg in 2017-2018 de waardering Goed van de onderwijsinspectie, met name op het aspect Zicht op ontwikkeling en begeleiding van leerlingen. We zijn er trots op, dat leerlingen op onze school gekend en gezien worden. Uit enquêtes onder leerlingen blijkt, dat de overgrote meerderheid het UC vmbo als een veilige school ervaart.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In februari 2022 vulden 380 UC-vmbo ouders (30%) de enquête in. De ouders zijn heel tevreden over de school - veel scores liggen rond of boven de 8,0. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven