Udens College, sector vmbo

Kleinveld 25 5401 ZW Uden

  • Schoolfoto van Udens College, sector vmbo
  • Ontdek je talent in de talent-uren.
  • Schoolfoto van Udens College, sector vmbo

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

In april 2019 vulden 732 leerlingen van het UC vmbo (56%) de leerlingenenquête van Scholen op de Kaart in. 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft elke UC vmbo-leerling in plaats van een mentor een eigen coach, met wie hij of zij elke twee weken een gesprek heeft. De leerlingen zijn heel tevreden over hun coach, over de manier waarop zij door docenten worden behandeld, over de hoeveelheid ICT op school en over de hulp die ze krijgen bij problemen met leren. Sinds het schooljaar 2017-2018 werkten alle UC vmbo leerlingen met een eigen device, uitgezonderd de leerlingen in de bovenbouw basis-kader.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Het UC vmbo kreeg in 2017-2018 de waardering Goed van de onderwijsinspectie, met name op het aspect Zicht op ontwikkeling en begeleiding van leerlingen. We zijn er trots op, dat leerlingen op onze school gekend en gezien worden. Uit enquêtes onder leerlingen blijkt, dat de overgrote meerderheid het UC vmbo als een veilige school ervaart.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

In februari 2020 vulden 492 ouders van UC vmbo-leerlingen (39%) de enquête van Scholen op de Kaart in. De ouders zijn heel tevreden over de school - dat blijkt wel uit het feit dat veel scores rond of boven de 8,0 liggen. De hoogste score krijgt de coach/mentor: een 8,8. Sinds het schooljaar 2018-2019 heeft elke UC leerling een persoonlijke coach, met wie hij of zij eens in de twee weken een gesprek heeft.

Weergave

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven