Udens College, sector vmbo

Kleinveld 25 5401 ZW Uden

  • Schoolfoto van Udens College, sector vmbo
  • Ontdek je talent in de talent-uren.
  • Schoolfoto van Udens College, sector vmbo

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Het UC plaatst leerlingen in de brugklas volgens het advies van de basisschool. Jaarlijks plaatst de sector vmbo in leerjaar 2 een klein aantal leerlingen die een advies havo of hoger hebben gekregen, maar het om allerlei redenen op dat niveau niet redden. Andersom stromen er in leerjaar 2 ook leerlingen met een vmbo-advies door naar de locatie havo/vwo .
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De snelheid waarmee UC vmbo leerlingen de school doorlopen, ligt (ruim) boven de norm van de inspectie. Zeker in de onderbouw blijven er nauwelijks tot geen leerlingen zitten. 

 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Er zakken maar (zeer) weinig leerlingen op het UC vmbo. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

He gemiddelde eindexamencijfer van de leerlingen van het UC vmbo was in 2019 vergelijkbaar met dat op andere vmbo-scholen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Alle UC vmbo-afdelingen hebben in september 2017 de waardering Goed van de onderwijsinspectie gekregen. Lees hier de rapportage bestuursbezoek inspectie UC 2017.

Terug naar boven