Udens College, sector vmbo

Kleinveld 25 5401 ZW Uden

  • Schoolfoto van Udens College, sector vmbo
  • Ontdek je talent in de talent-uren.
  • Schoolfoto van Udens College, sector vmbo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het UC plaatst leerlingen in de brugklas volgens het advies van de basisschool. Jaarlijks plaatst de sector vmbo in leerjaar 2 een klein aantal leerlingen die een advies havo of hoger hebben gekregen, maar het om allerlei redenen op dat niveau niet redden. Andersom stromen er in leerjaar 2 ook leerlingen met een vmbo-advies door naar de locatie havo/vwo .
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De snelheid waarmee UC vmbo leerlingen de school doorlopen, ligt (ruim) boven de norm van de inspectie. Zeker in de onderbouw blijven er nauwelijks tot geen leerlingen zitten. 

 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Er zakken maar (zeer) weinig leerlingen op het UC vmbo. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde eindexamencijfer van de leerlingen van het UC vmbo lag in 2021 voor basis en kader boven het landelijke gemiddelde, dat van vmbo T was ongeveer gelijk aan het landelijke cijfer. 

In 2021 zijn andere regels toegepast voor het centraal examen. Dit maakt de cijfers lastig te vergelijken met die van eerdere jaren. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het overgrote deel van de vmbo leerlingen stroomt door naar een vervolgopleiding in het mbo. Vanuit vmbo theoretisch stroomt ongeveer 10% van de leerlingen door naar havo.

In vergelijking met andere vmbo scholen stromen er met name vanuit het UC vmbo kader meer leerlingen uit naar het hoogste mbo niveau (niveau 4). 

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle UC vmbo-afdelingen hebben in september 2017 de waardering Goed van de onderwijsinspectie gekregen. Lees hier de rapportage bestuursbezoek inspectie UC 2017.

Terug naar boven