Udens College, sector vmbo

Kleinveld 25 5401 ZW Uden

  • Schoolfoto van Udens College, sector vmbo
  • Ontdek je talent in de talent-uren.
  • Schoolfoto van Udens College, sector vmbo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vmbo t-leerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen voor de gemengde leerweg of voor een vmbo t-route. De gemengde leerweg heeft als extra het vak Diensten en Producten, waarin je veel doet met ICT. De vmbo t routes bieden als keuze T-science (met veel aandacht voor projectmatig werken), T-excellent (gericht op doorstroom naar havo) en regulier vmbo t.

Vmbo basis/kader leerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen uit de beroepsrichtingen Zorg en Welzijn, Economie & Ondernemen en Techniek (Bouwen, Wonen en Interieur -  Diensten & Producten -  Produceren, Installeren & Energie). Je wordt bij die keuze geholpen via lessen Praktische Praktijk Oriëntatie in leerjaar twee.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het SBP 2020-2024 blijft onze overkoepelende missie 'Ruimte voor Ambitie' overeind. Dat geldt ook voor de pijlers 'De leerling  als vertrekpunt' en 'Kwaliteit als vanzelfsprekendheid'.  Voor de komende beleidsperiode voegen we daar een derde pijler aan toe, die is gericht op eigenaarschap van de leerling en de medewerker. De slag die de school maakt met het Udens model en vernieuwend onderwijs - waarin de leerling steeds meer zelf aan het roer staat en een persoonlijke leerroute heeft - wordt de komende periode verder verdiept. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven