Udens College, sector havo/vwo

President Kennedylaan 22b 5402 KD Uden

  • De coach helpt je bij het maken van keuzes.
  • Zelfstandig werken op het leerplein.
  • In de nieuwe sporthal

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In februari 2023 vulden 858 leerlingen (56%) van de sector havo/vwo, verdeeld over alle leerjaren en afdelingen, de leerlingenenquête van Scholen op de Kaart in. Naar verhouding zijn de leerlingen in de brugklas het meest tevreden. De hoogste score is voor tevredenheid over de mentor (8,03)/coach. Sinds 2018 heeft elke leerling op het UC hv een individuele coach, met wie hij of zij elke 2 of 3 weken een gesprek heeft. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit leerlingenenquêtes blijkt, dat leerlingen het UC als een bijzonder veilige school ervaren.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

529 Ouders (37%) van de leerlingen van het UC havo /vwo vulden in februari 2023 het oudertevredenheidonderzoek in. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven