Udens College, sector havo/vwo

President Kennedylaan 22b 5402 KD Uden

  • De leerling mag zelf steeds meer keuzes maken. De persoonlijke coach helpt daarbij.
  • Zelfstandig werken op het leerplein.
  • In de nieuwe sporthal.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In december 2021 vulden 878  leerlingen (60%) van de sector havo/vwo, verdeeld over alle leerjaren en afdelingen, de leerlingenenquête van Scholen op de Kaart in. Naar verhouding zijn de leerlingen in de brugklas het meest tevreden. In alle leerjaren zijn leerlingen erg te spreken over hun mentor/coach. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit leerlingenenquêtes blijkt, dat leerlingen het UC als een bijzonder veilige school ervaren.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

499 Ouders (34%) van leerlingen van het UC havo /vwo vulden in februari 2022 het oudertevredenheidonderzoek in. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven