Udens College, sector havo/vwo

President Kennedylaan 22b 5402 KD Uden

  • De leerling mag zelf steeds meer keuzes maken. De persoonlijke coach helpt daarbij.
  • Zelfstandig werken op het leerplein.
  • In de nieuwe sporthal.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In december 2020 vulden 887 leerlingen (61%) van de sector havo/vwo, verdeeld over alle leerjaren en afdelingen, de leerlingenenquête van Scholen op de Kaart in. Naar verhouding zijn de leerlingen in de brugklas het meest tevreden. In alle leerjaren zijn leerlingen erg te spreken over hun mentor/coach. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit leerlingenenquêtes blijkt, dat leerlingen het UC als een bijzonder veilige school ervaren.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

517 Ouders (36%) van leerlingen van het UC havo /vwo vulden in februari 2021 het oudertevredenheidonderzoek in. Ouders geven de school een ruime voldoende (7,5). Het meest tevreden zijn de ouders over de mentor/coach: gemiddeld geven zij hiervoor een 8,5 en ICT-middelen op school (8,3). Sinds het schooljaar 2018-2019 heeft elke UC-leerling een persoonlijke coach, met wie hij of zij elke 2 weken een gesprek heeft.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven