Udens College, sector havo/vwo

President Kennedylaan 22b 5402 KD Uden

  • De leerling mag zelf steeds meer keuzes maken. De persoonlijke coach helpt daarbij.
  • Zelfstandig werken op het leerplein.
  • In de nieuwe sporthal.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het UC plaatst leerlingen in de brugklas volgens het advies van de basisschool. We geven zoveel mogelijk leerlingen de kans om een zo hoog mogelijk niveau te volgen. Jaarlijks stroomt er in leerjaar 2 een aantal leerlingen in met een vmbo-advies vanuit de vmbo-locatie.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw van het UC havo/vwo doubleren maar weinig leerlingen. 

Zowel in de onderbouw als de bovenbouw havo/vwo is het percentage leerlingen dat succesvol doorstroomt de afgelopen schooljaren gedaald, mede als gevolg van de coronacrisis. Op het driejaars-gemiddelde liggen de percentages van zowel havo als vwo nog boven de norm van de inspectie. In het schooljaar 2021-2022 hebben we extra aandacht voor onderwijsopbrengsten en de doorstroom van leerlingen, naast de aandacht die we geven aan leerlingen op het vlak van persoonlijke en sociale ontwikkeling en welbevinden. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage van het UC havo lag in 2021 wat lager dan landelijk, voor het vwo ongeveer gelijk aan andere vwo-scholen. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De grafiek laat het gemiddelde eindcijfer op het eindexamen zien. Dit bestaat uit het gemiddelde van het cijfer voor het Centraal Examen (CE) en het Schoolexamen (SE).

De regels voor het centraal examen zijn in 2021 aangepast als gevolg van de coronacrisis. Dit maakt de cijfers lastig te vergelijken met voorgaande jaren. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het overgrote deel van de UC havo-leerlingen stroomt door naar het hbo. Van de vwo-leerlingen gaat zo'n 80% naar de universiteit en omstreeks 10% naar het hbo. 

Leerlingen die niet direct naar het hbo of universiteit gaan, kiezen vaak voor een tussenjaar, in het buitenland of anders. 

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Udens College krijgt al jaren een positieve beoordeling van de Onderwijsinspectie. Dit geldt voor alle afdelingen van het UC. 

Terug naar boven