Udens College, sector havo/vwo

President Kennedylaan 22b 5402 KD Uden

  • De leerling mag zelf steeds meer keuzes maken. De persoonlijke coach helpt daarbij.
  • Zelfstandig werken op het leerplein.
  • In de nieuwe sporthal.

Profielkeuze

Toelichting van de school

In vergelijking met andere havo vwo scholen kiezen leerlingen op het UC vwo vaker voor een natuurprofiel (Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek). Vaak gaat het om de combinatie Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Veel havo leerlingen kiezen voor het profiel Economie en Maatschappij, net als landelijk.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het SBP 2020-2024 blijft onze overkoepelende missie 'Ruimte voor Ambitie' overeind. Dat geldt ook voor de pijlers 'De leerling  als vertrekpunt' en 'Kwaliteit als vanzelfsprekendheid'.  Voor de komende beleidsperiode voegen we daar een derde pijler aan toe, die is gericht op eigenaarschap van de leerling en de medewerker. De slag die de school maakt met het Udens model en vernieuwend onderwijs - waarin de leerling steeds meer zelf aan het roer staat en een persoonlijke leerroute heeft - wordt de komende periode verder verdiept. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bijgaand vindt u het schoolondersteuningsprofiel van de sector havo/vwo van het Udens College. De sector vmbo heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven