Udens College, sector havo/vwo

President Kennedylaan 22b 5402 KD Uden

  • De coach helpt je bij het maken van keuzes.
  • Zelfstandig werken op het leerplein.
  • In de nieuwe sporthal

Profielkeuze

Toelichting van de school

De profielkeuze van de UC havo/vwo leerlingen wijkt niet sterk af van het landelijke beeld. Vergeleken met andere havo/vwo scholen kiezen iets meer UC-leerlingen voor een combinatieprofiel Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Met name op het havo kiezen veel leerlingen voor het profiel Economie en Maatschappij.  
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het SBP 2020-2024 blijft onze overkoepelende missie 'Ruimte voor Ambitie' overeind. Dat geldt ook voor de pijlers 'De leerling  als vertrekpunt' en 'Kwaliteit als vanzelfsprekendheid'.  Voor de huidige beleidsperiode is daar een derde pijler aan toe gevoegd, die is gericht op eigenaarschap van de leerling en de medewerker. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bijgaand vindt u het schoolondersteuningsprofiel van de sector havo/vwo van het Udens College. De sector vmbo heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven