Jacobus Fruytier scholengemeenschap Uddel

Garderenseweg 37 -43 3888 LA Uddel

Schoolfoto van Jacobus Fruytier scholengemeenschap Uddel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In onze school wordt systematisch aandacht besteedt aan de zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van leerlingen en personeel. N.a.v. een Risico-Inventarsiatie & Evaluatie worden knelpunten beschreven en zonodig bijgesteld. Met vaste regelmaat wordt de stand van zaken rondom veiligheid, gezondheid en welzijn geëvalueerd.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek is ingevuld door 16% van de ouders (locatie Uddel)
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven