Notre Dame des Anges

Kasteelselaan 50 6574 AJ Ubbergen

  • Schoolfoto van Notre Dame des Anges
  • Schoolfoto van Notre Dame des Anges
  • Schoolfoto van Notre Dame des Anges
  • Schoolfoto van Notre Dame des Anges
  • Schoolfoto van Notre Dame des Anges

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Van de 624 ouders van de Notre Dame die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 278 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 45%.

Ouders zijn gevraagd om een rapportcijfer te geven aan de school. Deze vraag geeft inzicht in de algemene tevredenheid van de ouders over de Notre Dame.Ouders geven de school gemiddeld een 7.5, daarmee scoort Notre Dame gelijk aan de benchmark VO. Ouders zijn vooral tevreden over het schoolgebouw, de sfeer en veiligheid,  de driehoeksgesprekken en de coaching, de sportfaciliteiten en de hygiëne/ ordelijkheid van het gebouw. 


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven