Sg. Canisius - Tubbergen

Huyerenseweg 1 7651 LR Tubbergen

  • Schoolfoto van Sg. Canisius - Tubbergen
  • Schoolfoto van Sg. Canisius - Tubbergen
  • Schoolfoto van Sg. Canisius - Tubbergen
  • Schoolfoto van Sg. Canisius - Tubbergen
  • Schoolfoto van Sg. Canisius - Tubbergen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Scholengemeenschap Canisius, locatie Tubbergen, biedt in het vmbo praktijkgerichte opleidingen die de leerlingen goed voorbereiden op een vervolgopleiding. In elke leerweg krijg je algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, gym en wiskunde en een beroepsgericht programma. De combinatie van algemene vakken en het beroepsgerichte programma noemen we een ‘profiel’. 

In de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg kan de leerling vanaf klas 3 vmbo kiezen uit drie profielen:

  • Dienstverlening en producten
  • Groen
  • Zorg en welzijn

Vmbo-leerlingen die een ander profiel willen volgen stappen aan het eind van het tweede leerjaar over naar een andere school, bij voorkeur het Pius X College te Almelo. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de kadernota (schoolplan) staan de beleidsvoornemens van het Pius X College en Canisius voor de komende periode (2020-2025).

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De begeleiding van de leerlingen wordt over het algemeen uitgevoerd door de docenten en de mentor. Zij signaleren wanneer er voor een leerling extra begeleiding wenselijk is.

Scholengemeenschap Canisius biedt een breed scala aan mogelijkheden voor leerlingbegeleiding. Wij bieden extra ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst, dyslexie en lees- en schrijfproblemen. Maar ook kortdurende specialistische begeleiding door één van onze eigen leerlingbegeleiders of orthopedagogen is mogelijk. Daarnaast hebben wij samenwerkingsverbanden en overleg met externe hulpverlening.

Voor meer informatie over de verschillende soorten van leerlingenbegeleiding: zie de bijlagen en de schoolwebsite.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven