Odulphuslyceum - De Havo

Noordhoekring 182 5038 GG Tilburg

Schoolfoto van Odulphuslyceum - De Havo

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de derde klas begeleiden de mentor, de vakdocent en de decaan alle leerlingen bij het maken van hun profiel- en vakkenkeuze. Net als andere scholen bieden we vier profielen aan: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek.

Naast de vakken die in de onderbouw worden gegeven, bieden we de volgende eindexamenvakken aan die starten in de bovenbouw: informatica, beeldende vorming, bedrijfseconomie, filosofie. Dit is een breed scala aan vakken waar we trots op zijn.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Op het Odulphuslyceum bieden we een veilige en rijke leeromgeving, waar we met oog voor de ander en onze omgeving vol vertrouwen blijven groeien. Op Odulphus is kennis het fundament waarop wordt gebouwd. Kennis die je kunt toepassen om tot nieuwe inzichten te komen en die je in staat stelt om voortdurend te blijven leren. Om dit proces te ondersteunen wordt er veel aandacht besteed aan het leren leren (executieve vaardigheden).

Typische Odulphiaanse waarden zijn vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid, vrijheid en vrijzinnigheid. Wij zijn een schoolgemeenschap die meer wil zijn dan een optelsom van de individuele leden. Leren doe je niet alleen, leven doe je niet alleen. Een veilige omgeving is voor ons een uitgangspunt. Een omgeving waar je mag zijn wie je bent. Pas dan kun je al je talenten ten volle ontplooien. Daarom stellen wij hoge eisen aan de begeleiding van onze leerlingen.

Klik hier voor het schoolplan 2022-2026.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Odulphuslyceum wil alle leerlingen in staat stellen in een veilige, kleinschalige omgeving, een bij hen passende opleiding te volgen en met een waardevol diploma af te ronden, binnen de termijn die door wet- en regelgeving is vastgesteld. Om dit doel te bereiken volstaat in de meeste gevallen de reguliere begeleiding en ondersteuning die mentoren, vakdocenten en decanen bieden. Een relatief klein aantal leerlingen behoeft extra ondersteuning en begeleiding, de zgn. zorgleerlingen. Binnen het Odulphuslyceum staat de leerling centraal. Het oog hebben voor elke individuele leerling, het aangaan van een relatie op ooghoogte zijn cruciaal voor het laten excelleren van elke leerling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven