De Nieuwste School

St. Josephstraat 106 5017 GK Tilburg

Schoolfoto van De Nieuwste School

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft ook een onderzoek uitgevoerd alleen onder brugklassers (BKO, DUO onderzoek). Onderaan deze pagina is de uitslag terug te vinden.

DNS is bezig met de opbouw van uitwisselingen en internationaliseringsactiviteiten. De traditionele culturele reizen zijn daarmee komen te vervallen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij zijn blij met de grote tevredenheid van ouders maar concluderen tegelijkertijd dat de communicatie en informatiestromen naar ouders beter kunnen. Wij denken dat dat te maken heeft met de invoering van diverse digitale communicatiesystemen en zullen de komende periode aandacht hebben voor het gebruik van deze systemen in relatie tot de informatieverstrekking naar ouders.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven