De Nieuwste School

St. Josephstraat 106 5017 GK Tilburg

  • Schoolfoto van De Nieuwste School
  • Schoolfoto van De Nieuwste School
  • Schoolfoto van De Nieuwste School
  • Schoolfoto van De Nieuwste School
  • Schoolfoto van De Nieuwste School

Profielkeuze

Toelichting van de school

DNS werkt met profielcombinaties om leerlingen zo breed mogelijk en in samenhang  toe te rusten. Er wordt een maatschappijprofiel en een natuurprofiel aangeboden. Veel leerlingen in het maatschappijprofiel kiezen voor een EM/CM-combinatie. Binnen het natuurprofiel is het ook mogelijk om een combinatie te kiezen, hoewel dat in de praktijk wat minder vaak gebeurt. Doorgaans kiezen iets meer leerlingen voor een maatschappijprofiel dan voor een natuurprofiel.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In ons schoolplan geven we onze ambities voor een periode van vier jaren weer. Het huidige schoolplan loopt tot juni 2024. Om snel een indruk te krijgen verwijzen we naar het volgende animatiefilmpje: https://www.denieuwsteschool.nl/Onze-school/Schoolplan

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Nieuwste School heeft een uitgebreid mentoraat met veel aandacht voor zowel de cognitieve én de sociaal-emotionele en persoonlijke ontwikkeling. Er zijn collega's opgeleid als specialist hoogbegaafdheid en Autisme. Mentoren hebben veelal een achtergrond in pedagogiek en/of psychologie. De school heeft evenveel financiële middelen als elke andere middelbare school en biedt derhalve vergelijkbare zorg en ondersteuning. het SOP loopt tot einde van het kalenderjaar. Jaarlijks wordt het geactualiseerd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven