Beatrix College

Ketelhavenstraat 3 5045 NG Tilburg

  • Schoolfoto van Beatrix College
  • Schoolfoto van Beatrix College
  • Schoolfoto van Beatrix College
  • Schoolfoto van Beatrix College
  • Schoolfoto van Beatrix College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op het Beatrix College streven we ernaar het maximale uit leerlingen te halen. We bieden leerlingen reële kansen om zichzelf verder te ontplooien. Dit zie je onder andere terug in het hoge percentage leerlingen dat in klas 3 op hetzelfde of op een hoger niveau onderwijs volgt dan het advies dat ze van de basisschool gekregen hebben.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Binnen de reguliere stroom wordt aan het eind van het eerste leerjaar binnen het afdelingsteam vastgesteld of een leerling die niet zonder meer bevorderd kan worden, toch kan doorstromen naar leerjaar 2 van het vmbo-tl, het havo of het atheneum. Het besluit van het afdelingsteam is bindend.

Leerlingen in de 5M-stroom gaan in leerjaar 2 en 3 zoveel mogelijk door in de samenstelling waarin ze in leerjaar 1 zijn begonnen. Pas gedurende het derde leerjaar wordt bekeken welk vervolgtraject het beste voor de leerling is.

Leerlingen die in leerjaar 1 van het atheneum+  of het tweetalig atheneum zitten worden aan het einde van schooljaar normaliter bevorderd naar het tweede leerjaar van het atheneum+ respectievelijk het tweetalig atheneum.

Uiteraard spelen cijfers een belangrijke rol voor het vervolgtraject van de leerling na leerjaar 1. Hiernaast zijn ook  doorzettingsvermogen, werklust, ambitie, leerdiscipline en dergelijke -  tot uitdrukking komend in wat wij studiehouding noemen - van belang.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Beatrix College biedt leerlingen veel kansen. Ook besteedt het Beatrix College veel aandacht aan persoonlijke- en burgerschapsvorming. Hoewel dit niet beloond wordt met een eindexamencijfer, is het wel een wezenlijk onderdeel van het onderwijsproces.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het meest recente verificatieonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is de HAVO afdeling van het Beatrix College onderzocht.

Bij dit onderzoek lag de nadruk op het thema ‘Kansen bieden’ en werd onderzocht in welke mate dit thema zichtbaar is op de HAVO afdeling. Het Beatrix College scoorde voldoende op alle onderzochte standaarden; Didactisch handelen (OP3), Onderwijsresultaten (OR1), Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2).

Terug naar boven