Beatrix College

Ketelhavenstraat 3 5045 NG Tilburg

  • Schoolfoto van Beatrix College
  • Schoolfoto van Beatrix College
  • Schoolfoto van Beatrix College
  • Schoolfoto van Beatrix College
  • Schoolfoto van Beatrix College

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de afdeling vmbo-tl kun je examen doen in de volgende profielen: Zorg & Welzijn, Economie, Techniek en Landbouw. Veel leerlingen volgen op het vmbo één of meerdere extra vak(ken). 

Binnen het havo en het atheneum kun je examen doen in het C&M profiel, E&M profiel, N&G profiel en N&T profiel. Het is ook mogelijk om een dubbel profiel te volgen. Het betreft dan de profielen EMCM en NTNG. Daarnaast worden er voor de leerlingen in Tweetalig Atheneum extra (Engelstalige) examens afgenomen (International Baccalaureate Certificate English, Cambridge Global Perspective). 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan 2018 - 2022 ligt grote focus op aanbieden van maatwerk / gepersonaliseerd leren d.m.v.:

  • Toepassing van RTTI
  • Ontwikkelen van Methode Onafhankelijke doorlopende leerlijnen
  • Integratie en uitdieping van ICT

Dit schoolplan wordt met één jaar verlengd. De uitwerking vindt plaats in de jaarplannen.

Het nieuwe schoolplan is op dit moment in ontwikkeling.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Beatrix College heeft een ‘light’ ondersteuningsprofiel, gericht op reguliere en getalenteerde kinderen al dan niet met een lichte pedagogische en/of didactische ondersteuningsbehoefte. De school is beperkt in staat om op maat onderwijsarrangementen aan te bieden aan individuele leerlingen, altijd binnen het perspectief van een hele klas en de grenzen van het reguliere onderwijs. Er kan in beperkte mate begeleiding plaatsvinden buiten de klas. Hierbij gaat het steeds om een bescheiden vorm van hulpverlening welke tijdelijk en kortdurend is t.b.v. het onderwijsproces. Als uitgebreide, gespecialiseerde hulp nodig is, neemt de school contact op met de ouders/verzorgers.

Leerlingen krijgen in de eerste plaats leiding en begeleiding van de vakdocenten. Elke leerling, zowel in de onder- als in de bovenbouw, heeft een coach die voor de leerling en voor de ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt is voor persoonlijke en schoolse aangelegenheden. Onder leiding van de teamleider wordt binnen het team van vakdocenten en coaches besproken welke ondersteuning in de klas geboden kan worden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Als er meer of specialistische ondersteuning nodig is, dan komt het ondersteuningsteam in beeld.

Beatrix College heeft een intern ondersteuningsteam welke bestaat uit een ondersteuningscoördinator, overstapcoach PO-VO, leerlingbegeleiders, Remedial Teachers, pedagogisch medewerkers ondersteuningslokaal en een hoogbegaafdheidspecialist. Daarnaast werken wij samen met externe partners zoals schoolmaatschappelijk werk, GGD, leerplicht, consulenten passend onderwijs, OPDC Track013 en het samenwerkingsverband Portvolio.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het Schoolondersteuningsprofiel van onze school.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven