Koning Willem II College

Tatraweg 80 5022 DS Tilburg

Schoolfoto van Koning Willem II College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 is het leerlingentevredenheidsonderzoek (LTO) afgenomen onder alle leerlingen die onderwijs volgen op het Koning Willem II College. Het LTO wordt jaarlijks afgenomen met het doel inzicht te krijgen in de tevredenheid van leerlingen. Met behulp van de onderzoeksresultaten wil het Koning Willem II College de kwaliteit van het onderwijs optimaliseren in het belang van de leerling.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 is het leerlingentevredenheidsonderzoek (LTO) afgenomen onder alle leerlingen die onderwijs volgen op het Koning Willem II College. Het LTO wordt jaarlijks afgenomen met het doel inzicht te krijgen in de tevredenheid van leerlingen. Met behulp van de onderzoeksresultaten wil het Koning Willem II College de kwaliteit van het onderwijs optimaliseren in het belang van de leerling. De Monitor Sociale Veiligheid maakt onderdeel uit van het LTO. Aan de hand van de resultaten monitoren we de veiligheidsbeleving en volgen we het welzijn van onze leerlingen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is ontzettend belangrijk voor ons als school om inzicht te krijgen in de tevredenheid van ouders en verzorgers. Middels de resultaten uit het oudertevredenheidsonderzoek kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en verbeteren afgestemd op het ontwikkelproces van de leerlingen.  

Het oudertevredenheidsonderzoek nemen wij eens in de twee jaar af. In maart 2022 is het oudertevredenheidsonderzoek (OTO) voor het laatst afgenomen. In schooljaar 2023-2024 wordt het oudertevredenheidsonderzoek opnieuw uitgezet. In schooljaar 2021-2022 heeft het OTO een responspercentage van 61% behaald met een responsaantal van 1037 ouders/verzorgers. Het onderzoek voldoet met deze responsaantallen aan de gewenste betrouwbaarheid.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven