Koning Willem II College

Tatraweg 80 5022 DS Tilburg

Schoolfoto van Koning Willem II College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wij willen leerlingen een reële kans bieden om op een hoger niveau succesvol te zijn. Hier zetten wij bewust op in aan de hand van gerichte begeleiding; zo krijgen leerlingen extra ondersteuning bij de kernvakken, volgen ze een leesuur ter bevordering van hun leesvaardigheid, ondersteunen we de rekenvaardigheid door rekenlessen en wordt er in de mentorlessen specifiek aandacht besteedt aan executieve vaardigheden.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Door te werken met dakpanbrugklassen en de mogelijkheid van een verlengde brugklas proberen we ervoor te zorgen dat een beperkt aantal leerlingen blijft zitten in de onderbouw.
 
 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij vinden het van maatschappelijk belang om leerlingen binnenboord te houden en hen kansen te geven. Hierdoor hebben we op sommige afdelingen lagere examenresultaten dan we beogen. Dit neemt niet weg dat wij streven naar hogere examenresultaten. Met een nieuwe schoolleiding, andere organisatiestructuur en externe partners zoals leerplicht, GGD en Portvolio investeren we o.a. in leerlingen met een ondersteuningsbehoefte waardoor we nu al beter resultaat zien.  

Daarnaast geven we middels een sterk LOB programma leerlingen beter zicht op hun kwaliteiten en mogelijkheden zodat ze een passende vervolgopleiding kunnen vinden. Wanneer een leerling bewust plannen maakt om zijn doel te halen, werkt die beter.  

We blijven werken aan de groei en ontwikkeling van onze leerlingen, zodat ze met vertrouwen en succes hun examen kunnen afleggen. Daarnaast blijven we investeren in ondersteuning, differentiatie en persoonlijke begeleiding om ervoor te zorgen dat elke leerling het beste uit zichzelf kan halen.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met de link hieronder komt u bij de informatie die de Inspectie van het Onderwijs over onze school beschikbaar stelt. Het betreft hier het jaarlijkse oordeel van de Inspectie aangaande de onderwijsresultaten van onze school. 

Terug naar boven