Koning Willem II College

Tatraweg 80 5022 DS Tilburg

Schoolfoto van Koning Willem II College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Naast de standaardprofielen in de bovenbouw krijgen alle brugklassers de kans om één van onze zogenaamde ‘plusprofielen’ te volgen. Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende plusprofielen:

  • Sport extra
  • ICT & Mediadesign
  • Atelier
  • Drama
  • Muziek    

Kiezen voor een plusprofiel geeft leerlingen de kans zich te verdiepen en te ontwikkelen in een richting die hun interesse heeft. Naast kennisontwikkeling komen tal van vaardigheden aan bod die de leerlingen de rest van hun leven nodig hebben, zoals; samenwerken, reflecteren, kritisch en creatief denken, plannen, doorzetten en focussen.  

Leerlingen kiezen een plusprofiel voor ten minste één schooljaar. Aan het eind van de brugklas geven de leerlingen aan of ze verder willen met het plusprofiel; de docenten geven daarbij een advies.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan beschrijven we waar we als school voor staan en voor gaan. We presenteren vier strategische thema’s die de komende jaren voor ons belangrijk zijn. Maar ook hoe wij die thema’s vertalen naar speerpunten en ambities en hoe we deze ambities willen realiseren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen de basis- en extra ondersteuning kunnen hulpvragen opgepakt worden op het gebied van leervoorwaarden, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij bieden ondersteuning die gericht is op het verbeteren van het onderwijsleerproces van de leerling.  Bij een hulpvraag is de mentor de eerste contactpersoon voor de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Onze leerlingcoördinatoren hebben structureel overleg met de mentoren en bieden eerstelijns ondersteuning waar nodig. Wanneer tweede- of derdelijns ondersteuning passend en gewenst is, zal de leerlingcoördinator het interne ondersteuningsteam betrekken of het externe zorg- en adviesteam raadplegen. Inbrengen van de signalen gebeurt na overleg met ouder(s)/verzorger(s). Ons interne ondersteuningsteam bestaat uit een orthopedagoog, twee leerlingbegeleiders, de schoolmaatschappelijk werker en de ondersteuningscoördinator/teamleider. Het ondersteuningsteam voorziet de mentor en docenten van handelingsadviezen, biedt leerlingen kortdurende coaching of begeleiding, of helpt bij verwijzing naar externe hulpverlening.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven