Sint Odulphuslyceum

Noordhoekring 99 5038 GC Tilburg

Schoolfoto van Sint Odulphuslyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Veel leerlingen hebben een dubbel profiel, waardoor leerlingen meer doorstroom mogelijkheden hebben in het vervolgonderwijs.
Op VWO volgt bijna de helft van de leerlingen een exact profiel.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Op Odulphus is kennis het fundament waarop wordt gebouwd. Kennis die je kunt toepassen om tot nieuwe inzichten te komen en die je in staat stelt om voortdurend te blijven leren. Een brede culturele vorming ivormt hierop een belangrijke aanvulling. Typische Odulphiaanse merkwaarden zijn vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid, vrijheid en vrijzinnigheid. Wij zijn een schoolgemeenschap die meer wil zijn dan een optelsom van de individuele leden. Leren doe je niet alleen, leven doe je niet alleen. Een veilige omgeving is voor ons een uitgangspunt. Een omgeving waar je mag zijn wie je bent. Pas dan kun je al je talenten ten volle ontplooien. Daarom stellen wij hoge eisen aan de begeleiding van onze leerlingen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Odulphuslyceum wil alle leerlingen in staat stellen in een veilige, kleinschalige omgeving, een bij hen passende opleiding te volgen en met een waardevol diploma af te ronden, binnen de termijn die door wet- en regelgeving is vastgesteld. Om dit doel te bereiken volstaat in de meeste gevallen de reguliere begeleiding en ondersteuning die mentoren, vakdocenten en decanen bieden. Een relatief klein aantal leerlingen behoeft extra ondersteuning en begeleiding, de zgn. zorgleerlingen. Binnen het Odulphuslyceum staat de leerling centraal. Het oog hebben voor elke individuele leerling, het aangaan van een relatie op ooghoogte zijn cruciaal voor het laten excelleren van elke leerling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven