Sint Odulphuslyceum

Noordhoekring 99 5038 GC Tilburg

Schoolfoto van Sint Odulphuslyceum

In het kort

Toelichting van de school

Het St.-Odulphuslyceum is een havo-vwo school, gehuisvest in twee monumentale panden in het centrum van Tilburg.

De school bestaat al 120 jaar. We kiezen de komen de jaren voor 'verdieping' en 'verrijking' van ons onderwijs. Binnen het vwo is het aandeel van het gymnasium groter dan het landelijk gemiddelde. In augustus 2019 zijn we gestart met vijf gymnasium, 2 havo-vwo en 2 havo brugklassen.

Speerpunten voor het komend jaar zijn: het verder ontwikkelen van een specifiek havo-concept, aandacht voor meer- en hoogbegaafden, en aan verdieping van het bèta-onderwijs.

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Verdieping
 • Vrijheid en Vrijzinnigheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Veiligheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1633

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven