2College Cobbenhagenmavo

Jac. v Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg

  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo
  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo
  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo
  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Betrokkenheid leerlingen:
De leerlingen worden veel betrokken bij het eigen onderwijs; de mentor begeleidt hen daarbij.
Vooral de JOT-lessen (je ontdekt talent), de buitenschoolse activiteiten en de projecten voor de derdewereld, maatschappelijke stage en dergelijke worden met enthousiasme gevolgd.

De leerlingen hebben een eigen leerlingenraad.

Benchmark:
Vanaf 2017 neemt 2College tevredenheidsonderzoeken af via het onderzoeksbureau Kwaliteitscholen (kwaliteitscholen.nl). De resultaten vindt u hier.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilige school, zowel fysiek als sociaal, vinden wij heel belangrijk. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar en werken we zoveel mogelijk preventief (gedragscode).
In het schoolveiligheidsplan staat aangegeven hoe we de veiligheid op school waarborgen.
Via het Convenant Veiligheid Tilburg werken we samen met politie, gemeente en andere scholen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Contacten ouders:
De mentor is de spil. De lijnen houden we daarmee kort.
Via de nieuwsbrief en de site van de school worden de ouders op de hoogte gehouden.
De ouders zijn vertegenwoordigd in de ouderraad.

Onderzoeken:
Vanaf 2017 neemt 2College tevredenheidsonderzoeken af via onderzoeksbureau Kwaliteitscholen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven