2College Cobbenhagenmavo

Jac. v Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg

  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo
  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo
  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo
  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen op Cobbenhagen krijgen kansen

Veel leerlingen krijgen de kans om op te stromen naar de havo.
Op dit moment kunnen we geen presentatie geven. We wachten op de cijfers van de inspectie.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De school biedt kansen:

2College Cobbenhagenmavo gaat uit van:

  • Kansen geven: veel leerlingen krijgen de kans door te stromen naar een hoger niveau.
  • Goede slaagpercentages: streefcijfers vmbo-t 95%.

Deze combinatie blijkt succesvol. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Kwaliteitsbeleid:

  • Jaarlijks bespreken de docenten alle resultaten.
  • Bij teveel afwijkende cijfers maakt de schoolleiding afspraken met betrokken docenten.
  • Er is een toetsbeleid voor alle leerjaren.
  • Dit beleid zorgt voor stabiele resultaten.

De school voldoet ruimschoots aan de eisen van de inspectie.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven