2College Cobbenhagenmavo

Jac. v Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg

  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo
  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo
  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo
  • Schoolfoto van 2College Cobbenhagenmavo

Profielkeuze

Toelichting van de school

 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze uitgangspunten bij leerlingenzorg:
Maatwerk leveren
Leerling centraal
Driehoek ouders/school/kind is basis voor zorg
Korte lijnen, snelle acties

Onderwijs op maat
Vanuit de 4 basisvoorwaarden (op tijd op school, spullen bij je, huiswerk af, bereid en in staat zijn les te volgen) is er ruimte voor aanvullende begeleiding en onderwijs op maat.
Voor gemotiveerde ouders en leerlingen is veel mogelijk.

Leerling centraal
De mentor is spil in de begeleiding van studie, sociaal-emotionele zaken en loopbaan. Zo blijven de lijnen kort en de acties snel.
Persoonlijke problemen, leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, faalangst, autisme, e.d. worden zorgvuldig begeleid.
Waar nodig wordt de zorgcoördinator of een interne of externe specialist ingeschakeld.

Grenzen aan zorg
Onze grens ligt bij agressief oppositioneel gedrag.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven