2College Cobbenhagenmavo

Jac. v Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg

Hoofdingang

Profielkeuze

Toelichting van de school

 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

  • Richtinggevende kernwaarden:
  • De drie basisbehoeften van ieder mens uitgangspunt voor onderwijs en begeleiding: de behoefte aan relatie (ik wil samenwerken), competentie (ik kan veel) en autonomie (ik kan veel zelf).
  • Levensecht. Zoveel mogelijk relatie tussen het leren op school, het eigen leven  en de maatschappij.
  • Leerling centraal. Persoonlijke ontwikkeling van leerling staat centraal.
  • Kleinschalig, veilig. Het leren vindt plaats in kleinschalige, veilige omgeving.
  • Uitdagend. Breed onderwijsaanbod daagt leerling maximaal uit om talenten te ontplooien.

Het plan vat beleid op het gebied van onderwijs, personeel, kwaliteit, zorg/begeleiding, identiteit en sponsoring. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze uitgangspunten bij leerlingenzorg:
Maatwerk leveren
Leerling centraal
Driehoek ouders/school/kind is basis voor zorg
Korte lijnen, snelle acties

Onderwijs op maat
Vanuit de 4 basisvoorwaarden (op tijd op school, spullen bij je, huiswerk af, bereid en in staat zijn les te volgen) is er ruimte voor aanvullende begeleiding en onderwijs op maat.
Voor gemotiveerde ouders en leerlingen is veel mogelijk.

Leerling centraal
De mentor is spil in de begeleiding van studie, sociaal-emotionele zaken en loopbaan. Zo blijven de lijnen kort en de acties snel.
Persoonlijke problemen, leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, faalangst, autisme, e.d. worden zorgvuldig begeleid.
Waar nodig wordt de zorgcoördinator of een interne of externe specialist ingeschakeld.

Grenzen aan zorg
Onze grens ligt bij agressief oppositioneel gedrag.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven